Nasz tegoroczny absolwet służy w Policji

Autor: Teresa Jaskuła

Kolejny uczeń klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie rozpoczął służbę w Policji.
Z dniem 7 listopada 2019 r. tegoroczny maturzysta klasy mundurowej o profilu policyjnym I Liceum w Gryfinie Kamil Szuszkiewicz (z IIIC) rozpoczął służbę w Policji. Post. Kamil Szuszkiewicz po ślubowaniu odbędzie kurs podstawowy, który rozpoczyna się 20.11.2019 r. Życzymy powodzenia i wytrwałości w służeniu społeczeństwu.