Nowy statut szkoły

Autor: Teresa Jaskuła

STATUT

I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim i w bibliotece szkolnej. Nowy statut obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.