I LO Gryfino - Sportowiec Roku

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA NAJAKTYWNIEJSZEGO SPORTOWCA GIMNAZJUM NR 2
w roku szkolnym 2010/2011


1. Cel:

•    Wyłonienie najaktywniejszego sportowca gimnazjum (osobno dziewczynę i chłopaka).
•    Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum.
•    Kształtowanie nawyków do aktywnego udziału w różnych formach aktywności fizycznej oraz zdrowego spędzania wolnego czasu.

2. Uczestnictwo:

•    W konkursie może brać udział każdy uczeń i uczennica Gimnazjum nr 2 w Gryfinie.

3. Konkurs trwa od 01.09.2010r. do 10.06.2011r.

4. Zasady konkursu:

•    Tytuł NAJAKTYWNIEJSZEGO SPORTOWCA ROKU otrzyma uczeń i uczennica , którzy zgromadzą największą ilość punktów zdobytych za:

4.1. Aktywny udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych wpisanych do kalendarza MOS i WSZS:
SZKOŁA – 3 pkt.
GMINA – 5 pkt.
REJON – 7 pkt.
POWIAT – 10 pkt.
REGION – 12 pkt.
WOJEWÓDZTWO – 15 pkt.
MAKROREGION – 20 pkt.
MISTRZOSTWA POLSKI – 30 pkt.

4.2. Uzyskanie punktowych miejsc w zawodach szkolnych i międzyszkolnych wpisanych do kalendarza MOS i WSZS:

Szczebel rozgrywek 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
Szkoła 3 2 1 - - - - - - -
Gmina 6 5 4 2 1 - - - - -
Rejon 8 6 5 3 2 1 - - - -
Powiat 10 8 7 5 4 3 2 1 - -
Region 12 10 9 7 6 5 3 2 1 -
Województwo 15 13 10 8 7 6 4 3 2 1
Makroregion 20 15 12 10 8 7 5 3 2 1
Mistrzostwa Polski 30 25 20 15 10 8 6 4 2 1

4.3. Aktywny udział w niżej wymienionych zawodach i imprezach masowych organizowanych przez Międzyszkolny  Związek Sportowy w Gryfinie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Postanowienia końcowe:

5.1. Uczeń z oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania zostaje skreślony z listy konkursu.

5.2. SPORTOWCEM ROKU nie może zostać uczeń z oceną ze sprawowania gorszą od oceny poprawnej.

5.3. SPORTOWCEM ROKU nie może zostać uczeń z końcową oceną niedostateczną z dowolnego przedmiotu.

5.4. Przy równej liczbie punktów wygrywa ten, który ma wyższą średnią ocen z wszystkich przedmiotów z I semestru.

6. Nagrody:

6.1. Pierwsza 10-ątka dziewcząt i chłopców w konkursie otrzymuje pamiątkowe statuetki (lub puchary).

6.2. Zwycięzcy z każdej Szkoły Gminy Gryfino (uczeń i uczennica), otrzymują pamiątkowy Puchar (Statuetkę) oraz koszulkę z napisem SPORTOWIEC ROKU 2010/2011  ufundowaną przez Dyrektora MOS.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO SPORTOWEJ RYWALIZACJI!!!

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących