I LO Gryfino - Kalendarium

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć 01.09.2020 r. godz. 09:00
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. - 31.12.2020 r.
Zakończenie I semestru kl. I, II, III LO 13.01.2021 r.
Ferie zimowe 18.01. - 31.01.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 01.04. - 06.04.2021 r.
Zakończenie zajęć w klasach III LO 30.04.2021 r.
Egzamin maturalny 04-20.05.2021 r.
Dni wolne dla uczniów kl. LO  28.09.2020 r., 02.11.2020 r.,  04.01.2021r., 05.01.2021r.,
04.05.2021 r., 05.05.2021 r., 06.05.2021r., 04.06.2021 r.,
Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych 25.06.2021 r.
Ferie letnie (wakacje) 26.06 - 31.08.2021 r.
   


Zebrania z rodzicami

Zebranie ogólne - BHP, Statut Szkoły, regulaminy szkolne, składki, wybór Trójek Klasowych

 15.09.2020 r. godz. 16:00

Zebranie indywidualne
 
 04.11.2020 r. godz. 16:00
 
Zebranie ogólne - powiadomienie o przewidywanych ocenach semestralnych w kl.  I-III LO 
 
 16.12.2020 r. godz. 16:00
 
Wywiadówki klas LO - podsumowanie I semestru
 
 13.01.2021 r. godz. 16:00
 
Zebranie ogólne - powiadomienie o przewidywanych ocenach końcowych w kl. III LO
 
 24.03.2021 r. godz. 16:30

 
Zebrania indywidualne
 
 26.04.2021 r. godz. 16:00
 
Zebrania ogólne - powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. I- II LO 
 
 19.05.2021 r. godz. 16:00
 


Egzaminy klasyfikacyjne

 w I semestrze dla kl. I, II, III LO

   14-15.01.2021 r.

 w II semestrze dla kl. III LO

 w II semestrze dla kl. I i II LO

   27.04.2021 r.

   22-23.06.2021 r.

 egzaminy poprawkowe

 matura - sesja poprawkowa

 

   23-27.08.2021 r.

   25.08.2021 r. (część pisemna)

   24-25.08.2021 r. (część ustna)

 

Rady plenarne

przed r. szk. 2020/2021    31.08.2020 r. godz. 10:00
po I semestrze    03.02.2021 r. godz. 14:20
po II semestrze    01.07.2021 r. godz. 10:00
przed r. szk. 2021/2022    30.08.2021 r. godz. 10:00

 

Rady klasyfikacyjne

I semestr dla klas I, II, III LO    .13 01.2021 r. godz. 14:20
II semestr dla klas  III LO      26.04.2021 r. godz. 14:20
II semestr dla klas I, II LO     21.06.2021 r. godz. 14:20
    

Rady pedagogiczne:

 Zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok 2020/2021    15.09.2020 r. godz. 15:00
   
   
   


Rady szkoleniowe


 
  semestr
 

 
  semestr
 

 
  semestr
 

 
  semestr