I LO Gryfino - Współpraca polsko-niemiecka

W roku szkolnym 1992/93 Liceum Ogólnokształcące nawiązała współpracę z Gimnazjum Dwujęzycznym (niemiecko-polskim) w Gartz, a następnie ze szkołami w Eberswalde i Delmenhorst. Dzięki takiemu rozwiązaniu młodzież mogła poszerzać swoje horyzonty. Organizowane były (i są) wymiany młodzieży, realizowane różne projekty np. "Z biegiem czasu" ("Zeitstrom")Kliknij aby  powiększyć w roku szkolnym 1997/98, w którym uczniowie z Eberswalde i Delmenhorst zajmowali się fragmentem naszej wspólnej historii po II wojnie światowej. Praca została wydana przez wydawnictwo LINK w dwóch językach. Następna wspólna praca uczniów z Gryfina, Delmenhorst i Eberswalde to "Droga wzdłuż wałów" ("Tour de Deich"),Kliknij aby powiększyć zawiera ona Cztery trasy rowerowe po obu stronach Odry dla upamiętnienia powodzi stulecia w 1997 roku. "Sztuka łączy i przezwycięża" to tytuł innego projektu polsko-niemieckiego, który miał miejsce w Eberswalde. Oto artykuł Echa Gryfina i Okolic o tym wydarzeniu:

O kontaktach młodzieży gryfińskiego liceum ze szkołami niemieckimi i udziale w wielu wspólnych przedsięwzięciach informowaliśmy już na łamach naszej gazety niejednokrotnie.

Jak nas poinformowała pani Anna Szkraba, nauczycielka języka niemieckiego w gryfińskim L.O. w dniach 18-22.09.2000 r. 10-osobowa grupa uczniów z I LO w Gryfinie kolejny już raz wzięła udział w polsko-niemieckim projekcie (tym razem plastycznym) pl. "Sztuka łączy i przezwycięża". Uczniowie pojechali do Goethe Realschule w Eberswalde, z którą to szkołą, gryfińskie liceum współpracuje już od kilku lat. 10-osobowa grupa uczniów została wybrana spośród uzdolnionej plastycznie młodzieży przez Dorotę Luberską prowadzącą w naszej szkole zajęcia plastyczne i koło plastyczne. Oprócz uczniów z Gryfina do Eberswalde przybyli również uczniowie ze szkoły w Delmenhorst oraz uczniowie z Białorusi. Nad realizacją projektu od strony artystycznej i plastycznej czuwały nauczycielki plastyki ze szkoły w Eberswalde oraz wybitna artystka niemiecka młodego pokolenia Antje Susanne Scheider. Polscy, niemieccy oraz białoruscy uczniowie wykonywali różnorodne prace plastyczne. Ukoronowaniem tego wspólnego projektu był pokaz modeli statków wykonanych ze styropianu, których pokaz odbył się na wodach kanału przepływającego przez Eberswalde wzbudzając duże zainteresowanie lokalnej prasy i telewizji. Modele statków miały symbole trzech krajów, z których pochodzili uczniowie. Wspólna twórcza praca pozwoliła uczniom zrozumieć, że gdy tworzą, znikają granice między państwami i różnice między narodami. Twórczy zapał pozwolił przezwyciężyć bariery językowe i uprzedzenia. Nawiązane zostały znajomości, wymienione adresy. Miejmy nadzieję, że przy pomocy naszych lokalnych władz uda się zorganizować przyjazd uczniów niemieckich do Gryfina, aby zaprezentować wyniki wspólnej pracy również w naszym lokalnym środowisku przy równie entuzjastycznym udziale mediów lokalnych - mówi pani Anna Szkraba. Jesteśmy przekonani, że nasze władze udzielą pomocy gryfińskiemu liceum w zorganizowaniu takiego spotkania, aby współpraca nabierała coraz żywszych rumieńców z korzyścią dla uczestniczącej młodzieży.